_DSC0181

Licenční kurz (cvičitel lyžování pro lyžařské školy)  

​Absolvent získá certifikát (osvědčení), které dokládá získání odborné způsobilosti v oblasti výuky lyžování. Je určeno především pro pracovníky (zaměstnance) lyžařských škol, kteří vedou lyžařskou výuku dětí i dospělých a pro další zájemce, kteří se chtějí získat nejnovější kompetence a dovednosti při výuce lyžování.

Podnikající subjekt v oblasti výuky lyžování (např. lyžařská škola) je povinen zajistit výkon této činnosti (výuky) pouze fyzickými osobami splňující požadavky tzv. odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost lze získat např. absolvováním kurzu cvičitele lyžování ve vzdělávací instituci tělovýchovného zaměření (v souladu s Přílohou č.5 zákona č. 455/1991 Sb.). Podnikající subjekt v této oblasti je povinen zajistit výkon těchto činností pouze fyzickými osobami (zaměstnanci, brigádníci na HPP, DPČ, DPP) splňující požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze uvedeny.

Odbornou způsobilost pro výkon činnosti může žadatel získat například absolvováním kurzu Instruktora lyžování v příslušném akreditovaném zařízení. (viz: https://www.detibezpluhu.cz/kurzy ). Povinná hodinová dotace na kurz činí 150, resp. 200 hodin (účastník bez maturity). Tyto akreditované kurzy trvají vzhledem k nutné hodinové dotaci velmi dlouho a jsou poměrně drahé. Pro činnost instruktora v  lyžařských školách je toto vzdělání nadbytečné. Jediným benefitem je možnost získání živnostenského listu a získání oprávnění v dané oblasti podnikat, tedy otevřít si vlastní lyžařskou školu.

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., uvádí i další možnosti, jak získat odbornou způsobilost pro fyzické osoby zajišťující výkon vázané živnosti v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb – výuka lyžování. Jednou z možností jak doložit odbornou způsobilost je i doklad vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření. Jihlavská sportovní s.r.o. organizuje kurzy, ve kterých uchazeč získá odbornou způsobilost pro výkon těchto činností – cvičitel lyžování. Takto získané osvědčení je zcela v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon), a opravňuje držitele k výkonu zaměstnání – výuce lyžování.

Na základě úspěšného absolvování vzdělávacího programu uchazeč získá teoretické i praktické kompetence v metodické, didaktické, pedagogické, zdravotní, psychomotorické a bezpečnostní problematice výuky lyžování. Účastníci získají znalosti o celkové problematice výuky lyžování po stránce anatomické, fyziologické, zdravotní, psychologické, právní. Ovládá postupy, strategii a prevenci úrazovosti při výuce lyžování.

V sezoně 2020/21 jsme připravili kurz cvičitele lyžování v Albrechticích pod Tanvaldským Špičákem v Jizerských Horách. Další kurzy můžeme po dohodě uspořádat přímo ve Vašem středisku ve vhodných termínech.

Informace o kurzu

Termín školení: dle předchozí domluvy

Cena: 2 500,- Kč – základní kurz cvičitel lyžování
V ceně je zahrnuto lektorné a vystavení osvědčení (licence) pro cvičitele lyžování. Cena nezahrnuje dopravu, jízdné na vlecích, stravování, ubytování, pojištění.

Pořadatel: Jihlavská sportovní s. r. o., Polní 39, 586 01 Jihlava.

Lektor školení: Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA,  tel.: 605 259 636, zbynek@detibezpluhu.cz.

Garant školení: Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA.

Přihláška

Bude doplněno později.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.