Jaké hlavní rozdíly spatřujete v carvingové technice jízdy oproti předešlým technikám sjíždění?

V prvé řadě je třeba si uvědomit jedinečná specifika carvingové techniky. Je to jediná lyžařská technika, jejíž vznik a determinace byla od samého počátku určována revolučním vývojem lyžařské technologie v poslední době. Je to tedy jediná technika, která vznikala v koprodukci, v návaznosti, šla ruku v ruce s postupujícím vývojem lyžařské technologie. V historických souvislostech se jedná o jedinou techniku, která vznikla tímto způsobem a můžeme hovořit o vzácné a jedinečné symbióze vývoje lyžařské techniky – carvingu a lyžařské technologie – carvingových lyží. Z této vzácné koprodukce pramení i nesporné výhody carvingové techniky. Zde můžeme hovořit o bazálním rozdílu proti všem předešlým technikám sjíždění, které vznikaly a vyvíjely se víceméně bez ohledu na pokrok v lyžařské technologii.

Dalším rozdílem carvingové techniky oproti předešlým technikám je její motorická jednoduchost. Ta je dána determinací, přizpůsobením a souladu carvingové techniky s revolučními vlastnostmi carvingových lyží – zejména jejich „samotočivosti“. A dále využitím (transferu) již získaných motorických dovedností od útlého věku jedince. Minimální složitost této techniky je také charakterizována nepotřebností dalších lyžařských pohybů a dovedností, které byly pro předešlé techniky typické: vertikální pohyb lyžaře, přenášení váhy, práce s holemi – píchání holí, protirotace ramen atd…

Dalším rozdílem carvingové techniky oproti předešlým technikám je její univerzálnost. Aplikace této techniky nečiní problém žádné skupině lyžařské veřejnosti.

Dalším rozdílem carvingové techniky oproti předešlým technikám je její pochopitelnost pro všechny věkové skupiny, zejména dětem. Právě s pochopitelností a porozuměním u nejmenších dětí měly a mají ostatní lyžařské techniky zásadní a v mnoha případech neřešitelný problém.

Dalším rozdílem carvingové techniky oproti předešlým technikám je rychlost motorického učení – rychlost výuky. V této problematice je nesporný význam a přínos carvingové techniky, která ve svých postupech využívá pozitivního transferu již získaných motorických dovedností z jiných pohybových činností.

Dalším rozdílem carvingové techniky oproti předešlým technikám – zejména technikám driftovým (smykovým) – je v dynamice průjezdu oblouků, kde na rozdíl od driftových technik, kde lyžař rychlost svého pohybu brzdí, u carvingové techniky naopak zrychluje.

Dalším rozdílem carvingové techniky oproti předešlým technikám – zejména technikám driftovým – je v předozadní rovnováze. U smykových oblouků nehrála předozadní rovnováha významnější roli u carvingové techniky má zásadní význam. Předpokladem pro správnou carvingovou techniku je zatížení špiček lyží náklekem (zatížením) do lyžařských bot. Hovoříme o mírném náklonu vpřed. Společně s malým rádiusem carvingových lyží pak ovlivňuje velikost oblouku a tím i rychlost lyžaře.

Je podle vás carving technicky obtížnější, než jiné techniky sjezdového lyžování?

Předešlé lyžařské techniky byly vždy charakteristické svou vysokou technickou náročností, jejíž dokonalé zvládnutí bylo mnohdy umožněno pouze “vyvoleným“.
Je nesporným historickým přínosem carvingové techniky, že správné ovládnutí její techniky umožnila daleko širšímu spektru lyžařů. Tato skutečnost je dána výrazně nižší technickou náročností proti ostatním technikám. Je potřeba si uvědomit, že tato nižší náročnost pramení z vysoké úrovně „spolupráce“ motorické dovednosti (techniky) carvingu a technologických vlastností carvingových lyží.

Má výuka carvingu nějaká svá specifika?

Carvingová technika přinesla poprvé do lyžařské výuky spojení motoriky lyžaře a technologických vlastností carvingových lyží – tohoto spojení se ve všech etapách výuky carvingu zásadním způsobem využívá a v tom je hlavní specifikum.

Dalším specifikum je jazyková jednoduchost motorického učení techniky carvingu, která do této doby nebyla při výuce lyžování možná.

Při výuce carvingu je ovšem potřeba dodržet některá další specifika:

  • Volba vhodného terénu vzhledem k aktuálním motorickým dovednostem
  • Volba správných carvingových lyží
  • Volba správných lyžařských bot
  • Volba správného instruktora
  • Aplikace správné metodiky carvingové výuky

Vyučuje se podle vás carving v České republice správně? Mají lyžařští instruktoři dostatečné znalosti a dovednosti k jeho výuce?

Carvingová edukaci u lyžařských instruktorů je obtížné posoudit. Předpokládáme ale, že by většina lyžařských instruktorů s aplikací carvingové výuky neměla větší potíže. Problém ale vidíme jinde. Lyžařští instruktoři nedostanou, až na výjimky, možnost v lyžařských školách vyučovat carvingovou techniku. Je to dáno zcela jiným zaměřením komerčních lyžařských škol v ČR, kterým je prioritně ekonomický profit lyžařské školy, nikoli lyžařská edukace klientů.

Jaký je váš názor na dětskou výuku carvingu? Měli by se carving učit i ti nejmenší?

Carvingová technika je první lyžařská technika, která umožňuje přirozený přístup k lyžování i těm nejmenším. Zkušenosti a praxe jednoznačně potvrzují obrovský úspěch v aplikaci carvingové techniky u nejmenších lyžařů. Čas, kdy je správné a vhodné začít s carvingovou technikou lyžování je ovšem determinován mentální a motorickou vyspělostí jednice.

Je proces učení carvingu rychlejší nebo pomalejší v porovnání s ostatními technikami?

Proces učení carvingové techniky je jednoznačně rychlejší a efektivnější. Je to dáno pozitivním transferem pohybových dovedností a jejich dalším rozvojem.

Myslíte si, že se carvingová technika postupem času změní či dokonce vymizí?

Carvingová technika se bude dále vyvíjet a bude determinována dalším vývojem lyžařské technologie, se kterou je od počátku spjata. Vzhledem k vlastnostem carvingové techniky – motorická jednoduchost, univerzálnost, rychlost učení, věková dostupnost, pochopitelnost a jazyková srozumitelnost určitě nevymizí a naopak bude využívána stále větším množstvím lyžařů.