Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Jihlavská sportovní s.r.o., se sídlem Polní 39, 586 01 Jihlava, IČ: 46972579, DIČ: CZ46972579, e-mail: zbynek@detibezpluhu.cz, tel: + 420 605 259 636 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem přihlášení na kurz lyžování. Osobní údaje budou Správcem zpracovány do doby ukončení kurzu.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na e-mail: zbynek@detibezpluhu.cz
 4. Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  1. Osobní údaje Správce poskytne zpracovatelům:
   Jihlavská sportovní s.r.o.
   Polní 39
   586 01 Jihlava
   IČ: 46972579
   DIČ. CZ46972579
 5. Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  • Na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR.
  • Na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR.
  • Na výmaz („právo být zapomenut“). Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR).
  • Na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR.
  • Na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR.
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.
 6. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.