_DSC0181

Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu a kvalifikační profesní kurz pro instruktory snowboardingu, Nové Město na Moravě

Docházkový kurz pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zaměřený na výuku snowboardingu. Kurz mohou absolvovat začátečníci, kteří již ovládají alespoň základní prvky jízdy na snowboardu i pokročilí snowboardisté z řad učitelů i ostatních zájemců. Cílem je rozvoj dovedností a vědomostí potřebných k výuce jízdy na snowboardu. Získaná kvalifikace je nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů se snowboardisty a je nutná i pro aprobované učitele tělesné výchovy a pro provádění pracovní činnosti jako instruktor snowboardingu. Kurz je akreditovaný MŠMT (číslo akreditace: MSMT-7394/2021-2/204) a je vhodný pro prohlubování odborné kvalifikace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Informace o kurzu

Termín:

 • 6. – 8. 1. 2023: 1. část kvalifikační kurz nebo 1. termín pro doškolení
 • 13. – 15. 1. 2023: 2. část kvalifikační kurz nebo 2. termín pro doškolení
 • (20. – 22. 1. 2023: náhradní termín v případě špatných sněhových podmínek)

Poznámka: pro absolvování základního kvalifikačního kurzu pro instruktory školního snowboardingu je potřeba účast v obou termínech, na doškolení stačí pouze jeden z termínů, pro profesní kurs instruktora snowboardingu je nutná další individuální domluva. Náhradní termíny budou vypsány jen v případě špatných sněhových podmínek, kvůli kterým by nešlo absolvovat kurz ve vypsaném termínu. Účastníci kurzu instruktora absolvují také teoretickou část výuky.

Místo: Harusův Kopec v Novém Městě na Moravě a SKI areál Nový Jimramov

Zahájení kurzu: Je vždy v pátek v příslušném termínu od 14.00 hodin na Domově mládeže Střední odborné školy Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295.

Hodinová dotace:

 • 55 hodin základní kvalifikační kurz instruktor školního snowboardingu,
 • 24 hodin doškolovací kurz instruktor školního snowboardingu, instruktor snowboardingu,
 • 150 hodin základní kvalifikační profesní kurz instruktor snowboardingu (pro účastníky s maturitou)

Cena

 • 4000 Kč kvalifikační kurz – instruktor školního lyžování, instruktor školního SNB,
 • 2500 Kč doškolovací kurz – instruktor školního lyžování, instruktor školního snowboardingu,
 • 5500 Kč kvalifikační profesní kurz – instruktor snowboardingu

V ceně je zahrnuto lektorné a vystavení osvědčení pro instruktora školního snowboardingu nebo snowboardingu. Cena nezahrnuje dopravu, jízdné na vlecích, stravování, ubytování. Po dohodě lze zajistit ubytování v domově mládeže SOŠ Nové Město na Moravě.

Vybavení: Každý účastník musí mít vlastní SNB vybavení. Vhodný je freestyle SNB a měkké boty, lyžařská přilba, doporučujeme i chránič páteře, poznámkový blok, psací potřeby.

Garant & lektor: Mgr. František Buchta

 • tel. 737 849 073 

Dotazy a přihláška: Miroslav Pech

 • reditel@zsnovacerekev.cz
 • tel. 702 164 133

Přihláška

Vyplňte do 22. 12. 2022.